Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv.omší na mesiace február a marec. Zapisuje sapočas kancelárskych hodín alebo po sv.omšiach.

2. Pri zbierke na katolícke školstvo našej arcidiecézy sa vyzbierala suma 1.303€. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

3. Pozývame vás na Koncert detských spevokolov, ktorý sa uskutoční dnes v nedeľu 10.februára o 15:00 hod  v našom farskom kostole. Účasť prisľúbili viaceré detské zbory nášho dekanátu, ale aj z iných dekanátov. Po koncerte bude v Pastoračnom centre pohostenie - agapé.

4. Stretnutie priateľov misii bude v utorok  12.2. o 19:15 h. v Pastoračnom centre.

5. Hodinová adorácia bude pred sv. omšou vo štvrtok o 17:30. Počas nej spovedáme.

6. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.7 a v nasledujúcom týždni v piatok po rannej sv. omši upratuje skupina č. 8.

7. Budúca nedeľa 17. 2. je tretia nedeľa v mesiaci, Farská knižnica bude otvorená od 10:00 h do 10:50 h. Ak bude záujem, tak aj po sv. omši o 11:00 h.

8. Na budúcu nedeľu 17. februára budeme mať v našej farnosti duchovnú obnovu, ktorú budú viesť pátri benediktíni z kláštora Sampor. Budú kazateľmi pri všetkých nedeľných sv. omšiach a v nedeľu poobede o 16:00 bude v Pastoračnom centre obrazová prezentácia činnosti ich kláštora. Srdečne pozývame.

9. O týždeň v pondelok 18.1. bude v kláštore sestier de ND stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela o 17:00 h.

10. Pri bočnom vchode sú tlačivá na 2% z pre OZ Aktivclub a OZ Premena, ktoré sa venujú aktivitám u nás vo farnosti, ale aj  šírením kresťanských hodnôt v našom meste i hmotnej podpore pri obnove chrámu a prepozitúry. Podporme, prosím, tieto občianske združenia.  

11. V nedeľu 24.2. bude v našom farskom kostole kresťanská akcia Zastavme zlo z Istanbulu. Bude to blok prednášok od 15:30 v našom kostole. Potom 18:30 bude mať sv.omšu otec Marián Kuffa. Po omši bude modlitbový sviečkový ružencový pochod k mariánskemu stĺpu na námestí. Srdečne vás pozývame. Info na výveske i na farskej webovej stránke.

 

 

ples

      

  

OZP obnova hradieb banner

 

darovanie krvi banner
 
 
MZU biblia peniaze banner