Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli na Dobrú novinu, vykoledovaná suma je 3.482 €. Pán Boh zaplať!

2. Dnes si do svojich príbytkov môžete odniesť posvätenú kriedu, tymián a vodu. Posviacanie bytov budeme vykonávať od dnešnej nedele 6.1. až do nedele 13.januára. Je možné dohodnúť aj iný termín. Môžete sa nahlásiť v sakristii.

3. Pozývame vás dnes v nedeľu 6.januára na tradičný Vianočný Trojkráľový koncert o 16:00 hod. v našom farskom kostole. Predstavia sa sólisti a Dievčenský spevácky zbor RTVS s pásmom sakrálnych skladieb. Vstupné je dobrovoľné. Výťažok bude použitý na charitatívne ciele.

4. Pozývame vás dnes na duchovnú obnovu, v dnešnú nedeľu  6.januára pri sv.omši o 18:30 na tému: Boh je len jeden. Katechézu o hlavných pravdách našej viery vedie páter františkán Felix Žiška z Beckova. Duchovná obnova bude bývať pravidelne v prvú nedeľu mesiaca.

5. V stredu o 17:00 bude sv.omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

6. Hodinová adorácia bude pred sv. omšou bude vo štvrtok o 17:30, počas nej sa spovedá.

7. Ďakujeme za upratanie kostola skupine č.2. Nasledujúci týždeň upratuje skupina č.3 v piatok po raňajšej sv.omši.

8. V piatok o 17:00 bude birmovná katechéza v Pastoračnom centre.

9.  V piatok po večernej sv.omši bude adorácia s meditatívnymi spevmi Taizé.

10. POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzin. pomoci tejto krajine. Bližšie na stránke www.pomocpresyriu.sk, alebo v bezplatnom časopise ACN, príp. na www.acn-slovensko.org.

11. Od októbra 2018 začalo svoje vysielanie v slovenčine internetové Rádio Mária. Môžete ho počúvať na www.radiomaria.sk na počítačoch a svojich mobilných zariadeniach. Podrobnejšia informácia je na výveske.

12. Pri časopisoch máte položené aj najnovšie vydanie ponuky pútí CK Avertravel.

      

 

vecer milosrdenstva banner

 

challange

OMR banner

 

CNE dedicia banner

 

 
MZU obzor banner
 
 
 
krakow plagat banner