Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Titul kostola              NARODENIE PANNY MÁRIE

Výročný deň misií          26. február
Hody vo farnosti            8. september
Výročná poklona           26. október

 

1. sv. prijímanie - 7. mája o 11.00 Spojená škola svätého Jozefa   -----   14. mája o 9.00 ZŠ Tematínska a Kpt. Nálepku, o 11.00 ZŠ Odborárska

Vysluhovanie sviatosti zmierenia - spoveď, bude pre deti a rodičov v sobotu - deň pred 1. sv. prijímaním.

Sviatosť birmovania - 28. mája o 11.00   -----   Vysluhovanie sviatosti zmierenia - spoveď, bude v sobotu - deň pred prijatím sviatosti birmovania.
 
NAPOSLEDY PRIDANÉ: Video prednášky - JEŠUA a GPS

Krst Birmovanie Eucharistia Pokanie Duchovna sluzba o chorych Manzelstvo

 

 

 

UmyslySvate omseSpovedaniePohreb SväteninyPobožnosti