Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Titul kostola: Narodenie Panny Márie
Hody vo farnosti: 8. september
Výročná poklona vo farnosti: 26. október


Poriadok bohoslužieb                             obraz emauzski ucenici s Kristom

Pondelok     7.00 ¦ 18.30

Utorok         7.00 ¦ 18.30                                              

Streda          7.00 ¦ 17.00

Štvrtok         7.00 ¦ 18.30                                                                                

Piatok           7.00 ¦ 18.30

Sobota         7.00 ¦ 18.30

Nedeľa         7.00 ¦ 9.00 ¦ 11.00 ¦ 18.30

Prikázané sviatky v nedeľu a voľný deň      7.00 ¦ 9.00 ¦ 11.00 ¦ 18.30

Prikázané sviatky v pracovný deň                7.00 ¦ 17.00 ¦ 18.30

Sviatočné dni voľné                                        7.00 ¦ 9.00 ¦ 18.30

Sviatočné dni pracovné                                 7.00 ¦ 17.00 ¦ 18.30


Spoveď

Od pondelka do soboty, ráno i večer, pol hodinu pred svätými omšami

* Na požiadanie budeme spovedať aj po svätých omšiach, ak v tom nebudú brániť iné pastoračné povinnosti

V prvopiatkovom týždni spovedáme:
- pondelok až piatok ½ hodiny pred rannou svätou omšou a od 16.00
- v sobotu ½ hodinu pred svätými omšami


Adorácie

Každý štvrtok po večernej svätej omši


Pobožnosti

Mariánske kňazské hnutie - v utorok pred večernou sv. omšou.
Svätý ruženec - Pondelok až Sobota 30 minút pred svätou omšou
Prvý piatok v mesiaci - pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu: 7.00
Prvá sobota v mesiaci - Fatimská sobota a stretnutie ruženčiarov: 7.00
Krížová cesta - v pôstnom čase v piatok po rannej sv. omši; v piatok pred večernou sv. omšou o 17.50 a v nedeľu o 15.00


Duchovná služba chorým v nemocnici

- každú sobotu možnosť duchovnej služby
- možnosť zaopatrenia sviatosťami: sv. spoveď, sv. prijímanie a pomazanie chorých
Mobil: 0910 842 628


Pohreb

- nahlásiť v Pohrebnej službe osobne (032 771 2254)
- prísť na Farský úrad s listom o prehliadke mŕtveho potvrdeným z Matriky
Mobil: 0910 842 628