Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Titul kostola: Narodenie Panny Márie
Hody vo farnosti:
8. september
Výročná poklona vo farnosti: 26. október

 

Medzi skvosty sakrálnej architektúry a umelecko-historické pamiatky stredného Považia bezpochyby patrí opevnený areál prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom. Jeho dominantou je kostol zasvätený Narodeniu Panny Márie a dopĺňajú ho budova prepoštského paláca a prepoštskej kaplnky sv. Jozefa Pestúna.

Sväté omše v týždni

Pondelok – Sobota   7.00 ¦ 18.30       Streda   17.00      Nedeľa   7.00 ¦ 9.00 ¦ 11.00 ¦ 18.30

Prikázané sviatky v pracovný deň                                     Prikázané sviatky v nedeľu a voľný deň
7.00 ¦ (8.30) ¦ 17.00 ¦ 18.30                                              7.00 ¦ 9.00 ¦ 11.00 ¦ 18.30

Sviatočné dni pracovné                                                      Sviatočné dni voľné
7.00 ¦ 17.00 ¦ 18.30                                                            7.00 ¦ 9.00 ¦ 18.30

Prikázané sviatky                                         Neprikázané sviatky

Panna Mária Bohorodička - 1.1.                                        Obetovanie Pána - 2.2.
Zjavenie Pána – Traja králi - 6.1.                                        Svätý Jozef - 19.3.
Nanebovstúpenie Pána - 14.5.                                          Veľkonočný pondelok - 6.4.
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv - 4.6.                              Zvestovania Pána - 25.3.
Sv. Peter a Pavol, apoštoli - 29.6.                                      Turíčny pondelok - 25.5.
Nanebovzatie Panny Márie - 15.8.                                    Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - 12.6.
Slávnosť Všetkých svätých - 1.11.                                      Svätý Cyril a Metod - 5.7.
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie - 8.12.                    Narodenie Panny Márie - 8.9.
Narodenie Pána - Vianoce - 25.12.                                   Sedembolestná Panna Mária - 15.9.
                                                                                                Sv. Štefan, diakon - 26.12.                                                      

Služba lektorov - aktuálny rozpis je na farskej výveske na nádvorí kostola a farskej webovej stránke.

Pohreb - najprv nahlásiť v Pohrebnej službe osobne (032 771 2254), potom prísť na Farský úrad s listom o prehliadke mŕtveho potvrdeným z matriky. Mimo úradných hodín na čísle 0910 842 628.

Duchovná služba chorým v nemocnici

→ Každú sobotu ponúkame možnosť duchovnej služby;
→ Prihlásených záujemcov bude kňaz navštevovať na izbách;
→ Možnosť duchovného rozhovoru;
→ Podľa potreby udelí pacientom zaopatrenie sviatosťami: sv. spoveď, sv. prijímanie a pomazanie chorých;
→ V súrnych prípadoch volajte na uvedené čísla, alebo poproste zdravotný personál o skontaktovanie s nami:

     Farský úrad:   032 771 2373
     Mobil:   0910 842 628

Ak by ste mali svojich blízkych v niektorej z nemocníc a potrebovali by ste pre chorého vyslúžiť sviatosť zaopatrovania volajte:

* Trenčín - FN: 0903 394 960
* Bratislava - UN Kramáre: 0908 431 049
* Bratislava - UN Ružinov: 0908 318 754
* Bratislava - Onkologický ústav: 0903 792 987 / 0904 637 703
* Bratislava Staré Mesto - UN: 0948 313 363
* Bratislava - UN: 0908 318 754
* Piešťany - Nemocnica A. Wintera: 033/ 77 49 333
* Trnava - FN: 0911 308 763
* Nitra - FN: 0903 809 601

Zdroj: KZÚ - Katolícka zdravotnícka únia

*** Trenčín - Hospic: lekár: 032 7417 021 / sestry: 032 7417 022-3