Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Ste na webovej stránke www.prepozitura.sk farnosti Nové Mesto nad Váhom.

V tejto kategórii okrem článkov na rôzne témy nájdete aj prednášky, ktoré sa zameriavajú na hlavnú myšlienku Svätého roku Milosrdenstva a tou je MILOSRDENSTVO.

Nájdete tu rubriky, kde po kliknutí sa Vám otvorí zoznam článkov či prednášok.

V rubrike Prednášky si môžete vypočuť podnetné myšlienky. Sú tu 4 autori – každý z nich má vlastnú rubriku s prednáškami. V rubrike Rôzne nájdete prednášky od rôznych autorov.

Prednášky sa postupne pridávajú.

 

Mons. Jozef Haľko

Prof. ThDr. Mons. Jozef Haľko PhD. je cirkevný historik a pomocný biskup Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy. Je zodpovedný za pastoráciu Slovákov v zahraničí.

Vojtěch Kodet O.Carm.

Karmelitán Vojtěch Kodet je známy ako kazateľ a autor viacero knižných titulov s duchovnou tematikou. Venuje sa prednáškovej a formačnej činnosti, dáva exercície, venuje se duchovnému sprevádzaniu a službe uzdravovania a oslobodzovania.

Jaroslav Maxmilián Kašparů

Doc. MUDr. ThDr. Dr. PhD., gréckokatolícky kňaz, psychiater, spisovateľ, známy pod menom Max Kašparů. Pôsobí v Pelhřimove. Je autorom duchovnej literatúry.

Kateřina Lachmanová

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. je psychologička, teológ, spisovateľka. Vyučuje psychológiu na Teologickej fakulte UK. Venuje sa pastoračne psychologickému poradenstvu, prednáškovej a exercičnej činnosti, pracuje ako psychoterapeutka.