Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

MOR Lieskove

MORAVSKÉ LIESKOVÉ

Filiálky: Dolné Srnie

Vdp. Mgr. Eduard LAZO, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Moravské Lieskové
916 42 Moravské Lieskové 14

tel.: 032/7792 525

e-mail: farnost.moravskelieskove@abu.sk

Farský kostol: sv. Martina (1912)