Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Modrová

MODROVÁ

Filiálky: Modrovka, Stará Lehota, Nová Lehota

Vdp. Jozef DROBNÝ, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Modrová
916 35 Modrová 99

tel.: 033/7785 154

e-mail: farnost.modrova@abu.sk

Farský kostol: sv. Michala Archanjela (1157)