Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

hrádok

HRÁDOK

Filiálky: Hôrka nad Váhom, Lúka

Vdp. Mgr. Peter CIBIRA, PhD., farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hrádok
916 33 Hrádok nad Váhom 141

tel.: 032/7776 122

e-mail: farnost.hradok@abu.sk

Farský kostol: Panny Márie Nanebovzatej (1726)