Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Bosaca

BOŠÁCA

Filiálky: Haluzice, Nová Bošáca, Štvrtok, Trenčianske Bohuslavice, Zabudišová, Zemianske Podhradie

Vdp. Mgr. Richard JANKOVIČ, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bošáca
913 07 Bošáca 17

tel.: 032/7781 201

e-mail: farnost.bosaca@abu.sk

Farský kostol: Nanebovzatia Panny Márie (1733)