Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

pobedim

POBEDIM

Filiálky: Bašovce

Vdp. JCLic. Ľuboš TVRDÝ, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Pobedim
Poštová 1, 916 23 Pobedim

tel.: 032/7794 176

e-mail: farnost.pobedim@abu.sk

Farský kostol: sv. Michala Archanjela (1678)