Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nova Ves

NOVÁ VES NAD VÁHOM

Filiálky: Beckovská Vieska, Kočovce

Vdp. ThLic. Ing. Dušan NEMEC, farár

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Ves nad Váhom
Nová Ves nad Váhom 158, 916 31 Kočovce

tel.: 032/7798 106

e-mail: farnost.novaves@abu.sk

Farský kostol: sv. Martina (1633)