Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
21.05.

7. veľkonočná nedeľa

 

7.00  K za Božie požehnanie a zdravie pre mamu a krstnú mamu
9.00 Č Za farníkov
11.00 R † Jozef Pavlík (nedožitých 100 rokov)
18.30 Š † manželia Ján a Jozefína Barčíkoví a syn František a starí rodičia z oboch strán
Pondelok
22.05.

 Sv. Rity z Casie, rehoľníčky
Ľubovoľná spomienka

7.00 K † Róbert Beňo
18.30 Š † Michal Praslička (pohrebná)

Utorok
23.05.

7.00 K † rodičia a sestra s manželom a brat Pavol
18.30 Š Poďakovanie za dar manželstva a za Božie požehnanie pre celú rodinu.

Streda
24.05.

 Jarné kántrové dni
(Prosba za duchovné povolania)

7.00 K Na úmysel
17.00 Č † Rudolf a Peter Kosa

Štvrtok
25.05.

 sv. Bédu Ctihodného
kňaza a učiteľa Cirkvi
Ľubovol. spomienka
 7.00 R † súrodenci Alžbeta, Margita, Helena, Štefan a Ružena
18.30 R † rodičia Jozef a Anna Benkoví a súrodenci Žofia, Ján, Peter, Jozef a švagor Tomáš
Piatok
26.05.
 Sv. Filipa Neriho, kňaza
Spomienka
7.00 K

† manželka a rodičia z oboch strán a  švagor

18.30 R

† rodičia Jozef a Lýdia a za Božie požehnanie pre ostatnú živú rodinu

Sobota
27.05.

 Svätodušná vigília

7.00 Š † Helena Valovičová (1. výročie )
10.30 g.v. Za birmovancov
19.30 K † sestra a otec a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu
Nedeľa
28.05. 

Nedeľa Zoslania
 Ducha Svätého
 Turíce

7.00 K Poďakovanie Pánu Bohu za dožité jubileum
9.00 Č Za farníkov
11.00 R † Alica Múdra
18.30 Š † Ľudmila Pokopcová, rod. Kurpeľová, manžel Pavol a rodičia z oboch strán