Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
17.04.

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania

 

7.00  T † otec, starí rodičia, krstní rodičia a Natália
9.00 Č Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Silviu s rodinou, Moniku s rodinou, za rodičov, súrodencov a celú živú rodinu
11.00 K † Bohumír Beňovič a za Božie požehnanie pre celú rodinu
18.30 Š † Viera Jurdová (10. výročie)
Pondelok
18.04.

 Veľkonočný pondelok

7.00 K Prosba o Božiu pomoc pre Mariku a Janu
9.00 Č † rodičia Pavol a Magdaléna, + starí rodičia z.o.s. a za Božie požehnanie a pomoc pre živú rodinu
18.30 Š † Rudolf Trebatický

Utorok
19.04.

 Veľkonočný utorok 7.00 Š † Apolóna, Dominik a Pavol
18.30 K † Vladimír Nemček (pohrebná)

Streda
20.04.

 Veľkonočná streda

7.00 Č † rodina Poláková
17.00 K † páter Imrich Kelemen, brat Ján, manželka Helena, nevesta Ľudmila a vnuk Mirko

Štvrtok
21.04.

 Veľkonočný štvrtok  7.00 Č Za Božiu pomoc pre manželov
18.30 K † Pavla Kršáková (1. výročie)
Piatok
22.04.
Veľkonočný piatok  7.00 Š

Za Božie požehnanie pre pútnikov

18.30 K † Júlia Kucharovičová

Sobota
23.04.

 Veľkonočná sobota

7.00 K Poďakovanie za 90. rokov života pre Šimona Pekaroviča a za ostatnú živú a zomrelú rodinu
18.30 V.Judák † rodičia Kuncoví a † rodičia Matiszoví
Nedeľa
23.04.

Nedeľa
Božieho milosrdenstva

7.00 T † manžel Pavol Guriš
9.00 P.Šimko Za farníkov
11.00 P.Šimko † František Stacho, rodičia z.o.s., brat Pavol, Anna a Katarína
18.30 K † Roman Bartoš