Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
10.04.

Palmová
(kvetná)
 nedeľa

 

7.00  T † Ľubica Toráčová
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za milosť obrátenia a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre mamu
18.30 Š † Jozef Dudášik
Pondelok
11.04.

 Pondelok
Svätého týždňa

7.00 K † rodičia Špalkoví a brat Igor
18.30 Č † Zdenka Balážová (zádušná)

Utorok
12.04.

 Utorok
Svätého týždňa
7.00 Č † manžel Ján Galko (1. výročie)
18.30 Š † František Bago a B. požehnanie pre celú rodinu

Streda
13.04.

 Streda
Svätého týždňa

7.00 Š † rodičia a súrodenci Jurákoví
17.00 K Za uzdravenie mamy

Štvrtok
14.04.

 Štvrtok
Svätého týždňa
( Zelený štvrtok )
Štvrtok
Pánovej večere
 *   * sv. omša ráno vo farnostiach nebýva,  ude MissaChrismatis v Katedrále v Trnave 9.30
18.30 Č † otec (nedož. 92 rokov) a ostatná † rodina
 Piatok
15.04.
Piatok Utrpenia Pána
(Veľký piatok) 
15.00 Č

Obrady Veľkého piatku
(Lamentácie proroka Jeremiáša ½ hodiny po obradoch)

Sobota
16.04.

 Svätá sobota
(Biela sobota)
Veľkonočná vigília
zo Svätej noci

*   * 08:00   ranné chvály v kostole
*   * 08.30-17.00   celodenná poklona
20.00 Č Za farníkov
Nedeľa
17.04.

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania

7.00 T † otec, starí rodičia, krstní rodičia a Natália
9.00 Č Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Silviu srodinou, Moniku s rodinou, za rodičov, súrodencov a celú živú rodinu
11.00 K † Bohumír Beňovič a za Božie požehnanie pre celú rodinu
18.30 Š † Viera Jurdová (10. výročie)