Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
27.03.

4. pôstna
 nedeľa

 

7.00  Š † Margita Benková
9.00 K Za farníkov
11.00 K Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc do ďalších
18.30 Š † manžel (2. výročie, nedožitých 90 rokov) a zosnulí rodičia z oboch strán
Pondelok
28.03.

7.00 K † Mária Jurisová, dcéra Mária a ostatná zosnulá rodina
18.30 Č † Emília Horňáková (zádušná)

Utorok
29.03.

7.00 Š † rodičia, súrodenci, švagrovia a švagriné z.o.s.
18.30 Č Poďakovanie za dar života a za zaťa Juraja

Streda
30.03.

 

7.00 Č Za Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého a zdravie pre celú rodinu
17.00 K Za zdravie a Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Štvrtok
31.03.

  7.00 K Za duše v očistci
18.30 Č † rodičia Ján a Mária Vlnoví a † starí rodičia z.o.s.

Piatok
01.04.

7.00 K Za Božie požehnanie a pomoc a za svetlo Ducha Svätého
18.30 Č † Miloš Ševcech a † MUDr. Štefan Kršák

Sobota
02.04.

Fatimská sobota 

7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 Š Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela
Nedeľa
03.04.

5. pôstna
 nedeľa

7.00 K Za † rodičov z.o.s., na poďakovanie Pánu Bohu za dožité životné jubileum otca a dcéry a za ostatnú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Poďakovanie za dožitých 70 rokov pre mamu a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
18.30 Š † Anna Guzlejová (1. výročie)