Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
20.03.

3. pôstna
 nedeľa

 

7.00  Č † rodičia a manžel
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Jozef Dudášik
18.30 Š † rodičia Zapletaloví, brat, strýko, starí rodičia a prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu Bahelkovú
Pondelok
21.03.

7.00 Š † rodičia a brat
18.30 Č †  Rudolf Budiač (zádušná)

Utorok
22.03.

7.00 K † z rodiny Gajdošechovej
18.30 Č † rodičia a bratov Petra a Pavla

Streda
23.03.

 

7.00 Č † matka Marta a Božiu pomoc pre rodinu
17.00 K † rodičia a dcéra Irena (katechéza prvoprijímajúcich)

Štvrtok
24.03.

  7.00 K † rodičia, sestra s manželom a brat Pavol
18.30 Š Prosba o dary Ducha Svätého pre manžela

Piatok
25.03.

 Slávnosť
Zvestovania Pána
7.00 K Poďakovanie za dar života a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov
18.30 Č † sestra a za dar viery pre celú živú rodinu

Sobota
26.03.

7.00 K Poďakovanie za zdravie matky a dcéry, † brat Marian a † krstná mama
18.30 Š † Stanislav Červeňanský (nedožitých 90 rokov), za rodičov a súrodencov z.o.s
Nedeľa
27.03.

4. pôstna
 nedeľa

7.00 Š † Margita Benková
9.00 K Za farníkov
11.00 K Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o Božiu pomoc do ďalších
18.30 Š † manžel (2.výročie, nedožitých 90 rokov) a zosnulí rodičia z oboch strán