Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
13.03.

2. pôstna
 nedeľa

 

7.00  Č Za uzdravenie chorej mamičky
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
11.00 K † zosnulí rodičia Mária Vojtková a Ján a zosnulí Peter Hledko a syn
18.30 Š Za zdravie Marušky a Terezy a za Božie požehnanie pre celú rodinu
Pondelok
14.03.

sv. Perpetua
a Felicita 

7.00 Š † brat Jaroslav Kvasnica
18.30 K † Miloš Trebatický (pohrebná)

Utorok
15.03.

7.00 Š † Ján Buš, Igor Čirka, Mária a Pavol Melicheroví, Jozefína a Pavol Žigoví
18.30 K † Margita Urbancová

Streda
16.03.

 

7.00 Č Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu a dary Ducha Svätého pre deti
17.00 K † manžel Milan a syn Peter a krstný otec Pavol

Štvrtok
17.03.

  7.00 Š † Mária Vavrisová, dcéra Mária a ostatná zosnulá rodina
18.30 K † Michal a Ľubomír Šimo

Piatok
18.03.

 Sv. Cyrila Jeruzalemského
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľubov. spomienka
7.00 K † páter Bohuslav
18.30 Š † syn Jozef, rodičia z.o.s., bratia a ostatná † rodina

Sobota
19.03.

 Sv. Jozefa ženícha
Panny Márie
slávnosť

7.00 Č † otcovia Jozef a Viliam a Božie požehnanie pre dcéru Luciu
18.30 K † manžel Zoltán, rodičia Durdíkoví a Rácoví a brat Igor
Nedeľa
12.03.

3. pôstna
 nedeľa

7.00 K † rodičia a manžel
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Jozef Dudášik
18.30 Š † rodičia Zapletaloví, brat, strýko, starí rodičia a prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu Bahelkovú