Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
30.01.

4. nedeľa
v cezročnom
období

 

7.00  Š † výročná ročná sv. omša za zosnulého Štefana Kukučku
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 Č † zomrelí z rodiny Lackovej a Várošíkovej a za požehnanie pre živú rodinu
18.30 Č † Stanislav Ondrejíčka a ostatná živá rodina
Pondelok
31.01.

Sv. Jána Bosca
kňaza
spomienka 

7.00 Č † páter Bohuslav Šprlák a † Mons. Dušan Jurák 
18.30 Š † Pavlína Juráková (pohrebná)

Utorok
01.02.

7.00 Š Za milosť oslobodenie pre Kristiána
18.30 Č Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea a za zdravie a Božiu pomoc pre celú živú rodinu

Streda
02.02.

 Obetovanie Pána
Hromnice
sviatok
7.00 Š Za Božie požehnanie pre Eriku
17.00 K † Rudolf a Mária Chovaňákoví a za zdravie a Božie požehnaie pre Máriu Kubalovú

Štvrtok
03.02.

 Sv. Blažeja
biskupa a mučeníka
ľub. spomienka
7.00 K † otec Pavol  (35. výročie)
18.30 Č Na úmysel celebranta

Piatok
04.02.

7.00 K † Michal a Ľubomír Šimo
18.30 Č † Milan Cvik (pohrebná)

Sobota
05.02.

 Sv. Agáty
panny a mučenice
spomienka

7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 K † František Halienka (pohrebná)
Nedeľa
06.02.

5. nedeľa
v cezročnom
období

 

7.00 Č † Zuzana Trnková
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Š Za ťažko chorú priateľku Ľudmilu a za Božie požehnanie pre živú rodinu
11.00 K Na úmysel celebranta
18.30 K † Milan Želibapka (pohrebná)