Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
23.01.

3. nedeľa
v cezročnom
období

 

7.00  Č Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Č Na úmysel celebranta
11.00 K † Albin Kubala a jeho rodičia
18.30 K † Rudko Chudí, zosnulí rodičia Mária a Rudolf Chudí
Pondelok
24.01.

 Sv. Františka Saleského,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

7.00 Č  za Božie požehnanie pre vnúčatá, dcéry a za obrátenie zaťov
18.30 Š  † Františka Wágnerová (pohrebná)

Utorok
25.01.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
sviatok 
7.00 Š Za Božiu pomoc, ochranu Panny Márie, dary Ducha Svätého, vyslobodenie pre Máriu s rodinou
18.30 Č † zosnulí rodičia, starí rodičia z oboch strán a dary DS pre živú rodinu

Streda
26.01.

Sv. Timoteja a Títa,
biskupov,
spomienka
7.00 Č Prosba o Božiu pomoc pre Mariku a za Božiu pomoc pre živú a zosnulú rodinu Juríkovú a Poláčkovú
17.00 Č † kňaz Alojz Gubala a Imrich Kelemen

Štvrtok
27.01.

  7.00 Č † Juraj a za zdravie jeho manželky Paulíny
18.30 Č † Ján Luščík a rodičia z oboch strán

Piatok
28.01.

 Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka
7.00 Č † Jozef Jánošík
18.30 Š † otec Pavol (1. výročie)

Sobota
29.01.

 

7.00 Š † Jozef Revay (1.výročie)
18.30 Š † manžel a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
Nedeľa
30.01.

4. nedeľa
v cezročnom
období

 

7.00 Š † výročná ročná sv. omša za zosnulého Štefana Kukučku
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 Č † zomrelí z rodiny Lackovej a Várošíkovej a za požehnanie pre živú rodinu
18.30 Č † Stanislav Ondrejíčka a ostatná živá rodina