Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
16.01.

2. nedeľa
v cezročnom
období

 

7.00  Š † manžel Zdenko Klčo a Božiu pomoc pre živú rodinu
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Š † rodina Vrbová a celá žijúca rodina
11.00 K † brat Igor a rodičia Jozefína a Vojtech Špalkoví
17.00 K † Rudolf Lacko, rodia a súrodenci
18.30 Č † Jolana a Alexander a rodina Fačkovcová
Pondelok
17.01.

Sv Antona, opáta
spomienka 

7.00 Č Za Božiu pomoc pre vnuka Vladimíra
18.30 K † Lýdia Rácová (pohrebná)

Utorok
18.01.

7.00 Č Poďakovanie za 46 rokov spoločného života
18.30 K Za Božiu pomoc pre dcéru a poďakovanie za životné jubileum pre matku

Streda
19.01.

7.00 Č † rodina Heldesová, Rekeňová a Pestúnová
17.00 K † Róbert a Karol Beňoví

Štvrtok
20.01.

  7.00 K † starí rodičia Balážoví, Királoví rodičia z obidvoch strán
18.30 Č † Ján, rodičov Smieškových, ostatnú zosnulú rodinu a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Piatok
21.01.

 Sv. Agnesy
panny a mučenice
spomienka
7.00 K † Ján a Mária, † Jozef a Etela
18.30 Č Poďakovanie za 55 rokov spoločného života a Božie požehnanie pre celú rodinu

Sobota
22.01.

 Sv. Vincenta,
diakona a mučeníka

ľub. spomienka

7.00 Č † rodina Dolinská a Steinbauerová
18.30 K Poďakovanie za dožitých 75 rokov života manžela, 50 rokov spoločného života a prosba o Božiu pomoc
Nedeľa
23.01.

3. nedeľa
v cezročnom
období

 

7.00 Č Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Č Na úmysel celebranta
11.00 K † Albin Kubala a jeho rodičia
18.30 K † Rudko Chudí, zosnulí rodičia Mária a Rudolf Chudí