Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
26.12.

1.  prvá Nedeľa po Narodení Pána
Svätej rodiny
Ježiša, Márie a Jozefa
sviatok

 

7.00  K Za Božie požehnanie pre kňazov
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 K † rodičia z.o.s. a za Božie požehnanie pre živú rodinu Kolesárovú
17.00 Š Na úmysel celebranta
18.30 K † rodičia Michal a Anna a syn Milan
Pondelok
27.12.

 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu,
sviatok

7.00 K † Rudolf Macháček
18.30 K Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie a sv. Jozefa

Utorok
28.12.

Sv. Neviniatok, mučeníkov,
sviatok 
7.00 Š Za Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre súrodencov
18.30 K † rodičia vnučka Sandrinka

Streda
29.12.

7.00 K † Eva Kačicová /5. výr./ a † rodičia z.o.s.
17.00 K † Júlia /10. výročie/

Štvrtok
30.12.

7.00 Š † rodičia Alojz a Alžbeta
18.30 Č † otec a † mama

Piatok
31.12.

 vigília slávnosti 7.00 K Za Božiu pomoc v núdzi
17.00 Č Na poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý rok (ďakovná pobožnosť)

Sobota
01.01.

Panny Márie Bohorodičky
slávnosť

Nový rok 2022

7.00 Š Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Š Za Božie požehnanie pre dobrodincov
11.00 K Za rodičov, súrodencov, deti, krstné deti, krstných rodičov, za všetkých živých členov z.o.s., za všetkých kňazov
17.00 K Na úmysel celebranta
18.30 K † Anton Dolinský
Nedeľa
02.01.

2. nedeľa
po Narodení Pána
 

7.00 Č † manžel, rodičia a celá † rodina
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Š Za Božie požehnanie a ochranu
11.00 K † príbuzní a dobrodinci
17.00 K Na úmysel celebranta
18.30 K † Florián Chaláni