Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
19.12.

4.  Adventná
Nedeľa

 

7.00  Č † Štefan Okrucký a za Božie požehnanie pre manželku
8.00 K Na úmysel celebranta
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Judita s rodinou
11.00 K † rodičia Jozef a Rozália Janiskoví
17.00 Č Na úmysel celebranta
18.30 K † Peter Kobelár, manželka Mária a rodičia z oboch strán
Pondelok
20.12.

7.00 K † Pavol Roško (pohrebná)
18.30 Č Michal Širka (pohrebná)

Utorok
21.12.

7.00 Š † manžel Štefan, rodičia z.o.s., súrodenci a ostatní z rodiny
18.30 Č † Božena Bihariová (pohrebná) a † manžel Bakro Bihari

Streda
22.12.

7.00 Š Poďakovanie P. Bohu a P. Márii pri jubileu 90 rokov života
18.00 K Za rodinu Mrázikovú a Lašutovú (online prenos)

Štvrtok
23.12.

7.00 Č † Ján Sapáček
18.30 K † Oľga Lysá (pohrebná)

Piatok
24.12.

 Štedrý deň 7.00 Č Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine
16.00 Š † zosnulých rodičov, bratov, sestra a Božie požehnanie pre živú rodinu (online prenos)

Sobota
25.12.

 Narodenie Pána
slávnosť
24.00 Č Na úmysel celebranta
7.00 Č † brat Jozef
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Š Za Božie požehnanie pre dobrodincov
11.00 K Za rodičov, súrodencov, deti, krstné deti, krstných rodičov, za všetkých živých členov z.o.s., za všetkých kňazov
17.00 K Na úmysel celebranta
18.30 K † František Matulák
Nedeľa
26.12.

1.  prvá Nedeľa po Narodení Pána
Svätej rodiny
Ježiša, Márie a Jozefa
sviatok
 

7.00 K Za Božie požehnanie pre kňazov
9.00 Č Za farníkov (online prenos)
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 K † rodičia z.o.s. a za Božie požehnanie pre živú rodinu Kolésárovú
17.00 Š Na úmysel celebranta
18.30 K † rodičia Michal a Anna a syn Milan