Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
12.12.

3.  Adventná
Nedeľa

 

7.00  Č † Pavol Lovecký  (1.výročie)
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 K Poďakovanie za 80 rokov života, 60 r. života a 35 r. života
18.30 K Na úmysel celebranta
Pondelok
13.12.

 Sv. Lucie, panny a muč.
spomienka

7.00 K † kňaz Alojz Ondrejka
18.30 Č † Ľudmila Rusnáková (pohrebná)

Utorok
14.12.

Sv. Jána od Kríža,
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka 
7.00 Č † kňaz Mons. Dušan Jurák
18.30 Č † Adriana Kališová (pohrebná)

Streda
15.12.

7.00 Č † p. Macek (1. výročie)
18.00 K † rodičia Filip a Agáta Starovičoví a zať Vladimír  (streamovaná sv.omša)

Štvrtok
16.12.

7.00 Š † Ján Sapáček a jeho rodina
18.30 Č za Božie požehnanie pre rodinu Košťálovú

Piatok
17.12.

7.00 Č Za Božiu pomoc pre manželov Petra a Janu
18.30 Č † rodičia Masárovi, starý rodičia, súrodenci a zať Pavol

Sobota
18.12.

7.00 Č † rodičia Vojtech a Jozefína Špalkoví a brat Igor
17.00 K Na úmysel celebranta
18.30 Š † Michal a Veronika
Nedeľa
19.12.

4.  Adventná
Nedeľa
 

7.00 Č † Štefan Okrucký a za Božie požehnanie pre manželku
8.00 K Na úmysel celebranta
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 K † rodičia Jozef a Rozália Janiskoví
17.00 Č Na úmysel celebranta
18.30 K † Peter Kobelár, manželka Mária a rodičia z oboch strán