Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
05.12.

2.  Adventná
Nedeľa

 

7.00  Č Na úmysel celebranta
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Na úmysel celebranta
18.30 Š † manžel Milan Petkanič a AnisSantosMalois a vnučka Vanesa
Pondelok
06.12.

 Sv. Mikuláša, biskupa
ľub. spomienka

7.00 Č † Miroslav a Ján
18.30 K Etela Jillyová (pohrebná)

Utorok
07.12.

Sv. Ambróza,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka 
7.00 K Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine.
18.30 Š † Štefan Hudec (pohrebná) a † rodina

Streda
08.12.

Nepoškvrnené Počatie
Panny Márie
slávnosť 
7.00 Š Za Božiu pomoc pre rodiny
16.00 Č Za farníkov
18.30 Č Za nedožitých 90 rokov Márie Netuhovej a prosba za spásu jej duše

Štvrtok
09.12.

7.00 K † Jozef a Alžbeta
18.30 Č † Mária Tomašovicová (1.výročie), † Emil Tomašovic, † Mária Valápková, † Štefan Valápka, † brat Branislav a sestra Erika

Piatok
10.12.

7.00 K † Mária Antoňáková (pohrebná) a † brat Ján a † otec Štefan a ostatná † rodina
18.30 Š † Michal Šimo

Sobota
11.12.

6.00 K Na úmysel celebranta (roráty)
18.30 Š † Ján Roško
Nedeľa
12.12.

3.  Adventná
Nedeľa
 

7.00 Č † Pavol Lovecký  (1.výročie)
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 K Poďakovanie za 80 rokov života, 60 r. života a 35 r. života
18.30 K Na úmysel celebranta