Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
14.11.

33. Nedeľa
v cezročnom období

 

7.00  Č † rodina Vagačová, Truhlíková a Pavlovičová
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 K † manžel Štefan, rodičia z.o.s., súrodenci a ostatní z rodiny
18.30 K † Anna Streizigova
Pondelok
15.11.

Sv. Alberta Veľkého,
biskupa a učiteľa Cirkvi
ľub. spomienka 

7.00 Š Za odvrátenie pandémie
18.30 K † Emília Dvoranová (pohrebná)

Utorok
16.11.

7.00 Š Za obrátenie vnuka Martina a Božie požehnanie pre Oľginu rodinu
18.30 Š Za pokoj vo svete

Streda
17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej,
rehoľníčky, spomienka
7.00 Š † manžel a ostatní † z rodiny
17.00 K † rodičia z.o.s. a zosnulá teta

Štvrtok
18.11.

7.00 K Poďakovanie za 60 rokov manželstva
18.30 K † František a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Piatok
19.11.

7.00 Č † mama Alžbeta
18.30 K † rodičia a za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodiny Podperovú a Bučkuliakovú

Sobota
20.11.

Votívna sv. omša ku cti
Bl. Anny Kolesárovej
panny a mučenice 
7.00 K † rodina Mináriková, Martin Fellmyer, rodina Palatinusová a Fidrová
18.30 Š † rodičia Anton a Mária, † starí rodičia z.o.s., † neter a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
Nedeľa
21.11.

34. Nedeľa
v cezročnom období
Slávnosť Krista Kráľa

7.00 K † rodina Kadlecová a Slováčková
9.00 Š Za farníkov
10.00 Š † Valéria Madarová
11.00 K † švagor Pavol (1. výročie)
18.30 Č † rodičia, starý rodičia a bratia a požehnanie pre živú rodinu