Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
07.11.

32. Nedeľa
v cezročnom období

 

7.00  Č Poďakovanie Pánu Bohu a Panne Márii pre mamičku
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 K † Július Juriga (5.výročie) a † rodičia z.o.s.
18.30 K † sestra Margita (1. výročie)
Pondelok
08.11.

7.00 Č † rodičia a sestry
18.30 Š † Mária Kluková (pohrebná)

Utorok
09.11.

 Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
sviatok
7.00 K Za duše v očistci rodín z.o.s.
18.30 Š † kňazi Štefan Komáromy, Michal Petráš a Ján Kadlec

Streda
10.11.

Sv. Leva Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka
7.00 Š † Štefan a Emília Kopčanoví
17.00 K † z rodiny

Štvrtok
11.11.

 Sv. Martina z Tours,
biskupa, spomienka
7.00 Č † Jozef a Mária Jonošovskí
18.30 Č Poďakovanie za Božie požehnanie a ochranu rodiny Rehákovej

Piatok
12.11.

 Sv. Jozafáta,
biskupa a mučeníka
spomienka
7.00 Č † Magdaléna Mináriková a Martin Fellmayer a svatovci Fellmayeroví a Ľudmila Palatínusová
18.30 K † rodičia František a Jarmila a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota
13.11.

  7.00 Č Za zdravie a pokoj pre rodinu Breznickú a Kopčanovú
18.30 Š † arcibiskup Július Gábriš a synovec kňaz Jozef Gábriš
Nedeľa
14.11.

33. Nedeľa
v cezročnom období

7.00 Č † rodina Vagačová, Truhlíková a Pavlovičová
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 K † manžel Štefan, rodičia z.o.s., súrodenci a ostatní z rodiny
18.30 K † Anna Streizigova