Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
17.10.

29. Nedeľa
v cezročnom období

 

7.00  T Za spásu tety Viery
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Na úmysel celebranta
11.00 K † Kuviková Martina
18.30 K † Elo a Magdaléna a za požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
18.10.

 Sv. Lukáša, evanjelistu
sviatok

7.00 Š † manžel Dušan, rodičia z.o.s. a brat Jozef
18.30 K Mária Lintnerová (pohrebná)

Utorok
19.10.

7.00 T Za Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu
18.30 Č † manžel a rodičia z.o.s.

Streda
20.10.

7.00 K † z celej rodiny
17.00 K † rodičia Martincoví, brat Ján a rodina Minárčicová

Štvrtok
21.10.

7.00 Š † rodičia Halákoví a sestry Mária a Magda
18.30 Č Poďakovanie za dožité jubileum a za zdravie a Božie požehnanie pre jubilantku a celú rodinu

Piatok
22.10.

 Sv. Jána Pavla II., pápeža
ľub. spomienka
7.00 K Poďakovanie za 70 rokov života pre Petra a Máriu a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu
18.30 Č † Tibor Verner, Ján Verner, Pavlína Vernerova a Klement

Sobota
23.10.

  7.00 Č Za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Kolomana a rodinu Podperovú
18.30 K † rodičia Pagáčoví a Vaškoví a za Božie požehnanie pre vnučku a živú rodinu
Nedeľa
24.10.

30. Nedeľa
v cezročnom období

7.00 Š † rodičia a sestra Anna
9.00 Č Za farníkov
10.00 T Za Božie požehnanie pre chorého Rudolfa
11.00 K Poďakovanie za 45 rokov spoločného života a prosba o ďalšiemu  Božiu pomoc
18.30 K Poďakovanie za Božie požehnanie pre rodinu