Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
03.10.

27. Nedeľa
v cezročnom období

 

7.00  T † manželka Marta Wróblová, † rodina Wróblová, † rodina Piscová a za celú živú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Poďakovanie pánu Bohu za 30 rokov manželstva a prosba o ďalšiu Božiu pomoc pre celú rodinu
18.30 Š † členovia rodín Tatranskej, Mihálovej, Psotnej a Janáčovej
Pondelok
04.10.

 Sv. Františka Assiského
spomienka

7.00 Š † Jaroslav
18.30 K † Pavel Weinhold (pohrebná)

Utorok
05.10.

Sv. FaustínyKowalskej, panny
ľub. spomienka 
7.00 Š † Ladislav Hajas
18.30 Č Za zdravie a Božiu pomoc

Streda
06.10.

7.00 T † manžel Jozef a rodičia z oboch strán
18.30 K † Marina a Annu

Štvrtok
07.10.

Ružencovej Panny Márie
spomienka 
7.00 Č † Mária a Katarína
18.30 Š † Miroslav Gono

Piatok
08.10.

7.00 Š † manžel Klement a † rodina z.o.s.
18.30 Č Za obrátenie Martina

Sobota
09.10.

  7.00 Š † Margita Krišová( 1.výročie), manžel Ignác a synovia Ivan a Jozef a za Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 Č Na úmysel
Nedeľa
10.10.

28. Nedeľa
v cezročnom období

7.00 T † rodičia Markechoví
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Na úmysel celebranta  (sv.omša len pre zaočkovaných)
11.00 K † Jaroslav Adámek (10. výročie)
18.30 K † manžel Ivan Hrabčák, za nedožitých 65 rokov a Božie požehnanie pre ostatnú živú rodinu