Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
19.09.

25. Nedeľa
v cezročnom období

 

7.00  T † manžel Stanislav a rodičia z oboch strán
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † rodičia, a Božie požehnanie pre živú rodinu
15.00 g.v Za birmovancov (celebruje generálny vikár)
18.30 J Poďakovanie za 60 rokov života pre priateľku Janku a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov
Pondelok
20.09.

 Sv. Andreja Kima Teagona,
kňaza, Pavla ChongaHasanga a spol.,
mučeníkov, spomienka

7.00 Š Poďakovanie Pánu Bohu a všetkým ktorí mi počas choroby akýmkoľvek spôsobom pomáhali
18.30 K † Ivan Tomanec (zádušná)

Utorok
21.09.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
sviatok 
7.00 K † kňazi Jozef a Jaroslav
18.30 Č † manžel Štefan a rodičia z oboch strán, a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Streda
22.09.

7.00 Č † rodičia, brata a strýko, a požehnanie pre celú živú rodinu
18.30 K Za Božie požehnanie pre celú rodinu Kolesárovú

Štvrtok
23.09.

 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
spomienka
7.00 K Poďakovanie za 60. rokov spoločného života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
18.30 Č † rodiny Cmerová a Krišlová

Piatok
24.09.

7.00 Č Za zdravie a Božiu pomoc pre brata
18.30 K † manžel Ladislav, rodičia Milatoví a prosba za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu

Sobota
25.09.

  7.00 Č † manžel Ladislav, sestra Anna a rodičia
18.30 Č † Jozef, a za zdravie a požehnanie pre celú živú rodinu
Nedeľa
26.09.

26. Nedeľa
v cezročnom období

7.00 T † Hedviga a Martin Dedíkoví
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za zdravie a Božie požehnanie a Dary Ducha Svätého pre celú živú rodinu
18.30 K Na úmysel ordinára