Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
29.08.

Novomestská púť
Narodenie Panny Márie
hodová slávnosť - odpust

 

7.00  Č † rodičia Kukučkoví, brat Štefan a Pavol
9.00 OFM Za farníkov
11.00 OFM Poďakovanie za 50. rokov spoločného života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie do ďalších rokov života
18.30 J † manžel a zomrelý z rodiny Hrankovej a duše v očistci
Pondelok
30.08.

7.00 Š za celú zosnulú rodinu z oboch strán
18.30 K † Anna Didyová( pohrebná)a + Vladimír Didy

Utorok
31.08.

 Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho
 a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
spomienka
7.00 Š † rodičia z oboch strán a bratia a celá ostatná rodina
18.30 Č Za pomoc v chorobe a uzdravenie dcéry, manžela a Božie požehnanie pre celú rodinu

Streda
01.09.

 Narodenie Panny Márie
slávnosť-  titul chrámu
7.00 T Poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe a prosba do ďalších rokov života
17.00 K † kňaz Bohuslav Šprlák

Štvrtok
02.09.

7.00 K † rodičia Štefan a Mária, a súrodenci Milan, Štefan a Anna
18.30 J † Veronika Gúčiková (1. výročie)

Piatok
03.09.

7.00 Š † manžel Melicher (5.výročie), svat Milan, brat Ján; prosba za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu Kulichovú
18.30 Č † rodičia z oboch strán a ostatná zosnulá rodina

Sobota
04.09.

  7.00 K Za zdravie a Božie požehnanie
18.30 J † rodičia
Nedeľa
05.09.

24. Nedeľa
v cezročnom období

7.00 T Prosba k Panne Márii za zdravie pre Mariku
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † manžel Ján, rodina Popelárová, Prasličáková, Comorková, Bujnochová a ostatná zosnulá rodina
18.30 J Poďakovanie za 50 rokov života manželky, 30 rokov života dcéry a prosba o Božiu pomoc pre celú rodinu