Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
29.08.

22. nedeľa
v cezročnom
období

 

7.00  T Poďakovanie za 40. rokov spoločného života a prosba o dary Ducha Svätého pre celú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov Michala a Máriu, a pre celú ostatnú rodinu, a zosnulých starých rodičov Čarnogurských a Kočíkových
18.30 J Na úmysel ordinára (Mons. D. Jurák)
Pondelok
30.08.

 Výročie posviacky
katedrálneho chrámu
v Trnave, sviatok

7.00 Š † rodičia Klčoví, švagor Michal a synovec Jarko
18.30 K † Amália Slobodová  (pohrebná)

Utorok
31.08.

7.00 K † Ján Sapáček
18.30 T † manžel Ján, syn a rodičia z oboch strán

Streda
01.09.

7.00 Š † rodičia, manžel a manželka
17.00 K Poďakovanie za dožité jubileum a prosba o Božie milostí do ďalšieho života

Štvrtok
02.09.

7.00 Š † Marián a Ján a za krstnú mamu
8.30 K Veni Sancte (len pre Spojenú  školu sv. Jozefa! )
18.30 J † Michal, a členovia rodiny Moravčíkovej a Bielikovej

Piatok
03.09.

 Novomestská púť 7.00 Č Poďakovanie Pánu Bohu za 30. rokov života pre Lukáša a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
18.30 K † Marián Moravčík

Sobota
04.09.

Fatimská sobota
Novomestská púť
 Vigília hodovej slávnosti
7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
17.00 J Za Božie požehnanie pre Novomestský dekanát (o.arcib. J. Orosch)
Nedeľa
05.09.

Novomestská púť
Narodenie Panny Márie
hodová slávnosť - odpust

7.00 Č † rodičia Kukučkoví, brat Štefan a Pavol
9.00 OFM Za farníkov
11.00 OFM Poďakovanie za 50. rokov spoločného života a prosba o Božiu pomoc a ochranu Panny Márie do ďalších rokov života
18.30 J † manžel a zomrelý z rodiny Hrankovej a duše v očistci