Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
22.08.

21. nedeľa
v cezročnom
období

 

7.00  Š † manžel Stanislav a rodičia z oboch strán
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † manžel Fedor a rodičia z oboch strán
18.30 J † Rózka Vrbová rod. Janošovská a manželia Klement a Anton a † rodičia
Pondelok
23.08.

7.00 Š † manžel a za zdravie a Božiu pomoc za živú rodinu
18.30 Č † Magdaléna Pasminková (pohrebná)

Utorok
24.08.

Sv. Bartolomeja,
apoštola
sviatok 
7.00 K † Štefan Pokopec 40. výročie úmrtia, manželka Jozefína, a za požehnanie pre celú živú rodinu
18.30 T † manžel a rodina z.o.s. a za Božie požehnanie pre živých členov rodiny

Streda
25.08.

7.00 K † rodičia a starý rodičia, brat, švagriná a duše v očistci
17.00 K Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá z rodiny Márie Pilátovej

Štvrtok
26.08.

7.00 K † rodičia a ostatný členovia rodiny
18.30 J za mamu a osobné obrátenie

Piatok
27.08.

 Sv. Moniky
spomienka
7.00 K † manžel a ostatná zomrelá rodina
18.30 Č † Margita, Vilma a Ladislav Švanový

Sobota
28.08.

 Sv. Augustína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
7.00 Č Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov pri príležitosti 45 výročia sobáša a prosba o ochranu pre celú rodinu
18.30 J † Naggy Ľudovít a rodičia z oboch strán
Nedeľa
29.08.

22. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T Poďakovanie za 40. rokov spoločného života a prosba o dary Ducha Svätého pre celú rodinu
9.00 K Za farníkov
11.00 Č Za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov Michala a Máriu, a pre celú ostatnú rodinu, a zosnulých starých rodičov Čarnogurských a Kočíkových
18.30 J Na úmysel ordinára (Mons. D. Jurák)