Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
08.08.

19. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T † Rudolf Šinka
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Rudolf Pisca
18.30 J † Ľudmila Pokopcová rod. Kurpelová a manžel Pavol a rodičia z obidvoch strán
Pondelok
09.08.

Sv. Terézie
Benedikty od Kríža,
panny a mučenice,
patrónky Európy, sviatok 

7.00 K † Miloš Adamčík
18.30 K † Margita Krišlová (pohrebná)

Utorok
10.08.

 Sv. Vavrinca,
diakona a mučeníka
sviatok
7.00 T Za šťastný pôrod
18.30 K † Pavol

Streda
11.08.

Sv. Kláry, panny
spomienka
7.00 K † kňaz Komáromy
17.00 T † Emília Bielová

Štvrtok
12.08.

7.00 K Za celú zosnulú rodinu Királovu
18.30 J † Miroslav Ivana a ostatní † členovia rodiny; a za Božiu pomoc pre živú rodinu

Piatok
13.08.

7.00 K † Anna Sádovská a ostatní z rodiny
18.30 Č † manžel a rodičia z oboch strán

Sobota
14.08.

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka
spomienka
7.00 Č † manžel Jaroslav a dary Ducha Svätého pre rodinu
18.30 J † Marta Durdíková rod. Janošovská a manžel Ján a rodičia z obidvoch strán
Nedeľa
15.08.

Nanebovzatie
Panny Márie
slávnosť

7.00 T † manžel Viktor a rodičia a súrodenci
9.00 Č Za farníkov
10.30   Úmysel Školských sestier de Notre Dame (Slávnosť skladania sľubov)
18.30 J † Alžbeta Říhová rod. Kurpelová a manžel Anton a rodičia z obidvoch strán