Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
01.08.

18. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T † manžel Pavol Guriš
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † mamička Rozália Janisková
18.30 J † Margita, rodičia, Daniela a ostatná † rodina; za Božiu pomoc pre živú rodinu
Pondelok
02.08.

7.00 Š Za dar viery a Božiu pomoc a ochranu pre deti a krstné deti
18.30 K † Miloš Ševcech (pohrebná)

Utorok
03.08.

7.00 T Poďakovanie P. Bohu za životné jubileá a za sestru Lýdiu (60 r.) a syna Pavla (50 r.) a prosba o Božie požehnanie pre rodiny Kopuncovú a Kulichovú
18.30 Š † Dana Vrbová (zádušná)

Streda
04.08.

Sv. Jána Máriu Vianneya,
kňaza, spomienka 
7.00 Š † rodičia Kovencoví a Kulichoví, starí rodičia z.o.s., brat Ján a manžel
17.00 K † manžel Ivan

Štvrtok
05.08.

7.00 Č † rodina Jakšová, Mráziková a Jablonická
18.30 J † Marta Bačová (zádušná)

Piatok
06.08.

Premenenie Pána
sviatok 
7.00 K Za duše v očistci
18.30 Č † Tibor Mrázik a za Božie požehnanie pre živú rodinu Mrázikovú a Lašutovú

Sobota
07.08.

Fatimská sobota  7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 J † rodičia Jozef a Eva a starí rodičia z oboch strán
Nedeľa
08.08.

19. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T † Rudolf Šinka
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Rudolf Pisca
18.30 J † Ľudmila Pokopcová rod. Kurpelová a manžel Pavol a rodičia z obidvoch strán