Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
25.07.

17. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T † rodičia Slováčkoví a sestra
9.00 Č Za farníkov
11.00 K prosba o požehnanie detí a vnúčat a rodinu Rehákovú
18.30 J Na úmysel ordinára (Mons. D.Jurák)
Pondelok
26.07.

 Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
spomienka

7.00 Š † Michal a Anna Jankovičoví
18.30 K † Irena Mackovčínová (pohrebná)

Utorok
27.07.

 Sv. Gorazda a spoločníkov
spomienka
7.00 T † rodičia Michal a Anna a sestry Anna a Mária a starí rodičia Andrej a Anna
18.30 Š † sestra s manželom, brat a rodičia z oboch strán

Streda
28.07.

7.00 Š † rodičia a súrodenci
17.00 K † Milan Maco

Štvrtok
29.07.

Sv. Marty
spomienka 
7.00 T † Mikuláš Breznický
18.30 J † manžel Miroslav a živá rodina

Piatok
30.07.

 Bl. Zdenky Schelingovej,
panny a mučenice
ľub. spomienka
7.00 Š † rodičia príbuzní z oboch strán
18.30 K Poďakovanie za životné jubileum a za dar viery pre živú rodinu

Sobota
31.07.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
spomienka 
7.00 K Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o B. pomoc pre celú rodinu
18.30 J † Pavol Lazár
Nedeľa
01.08.

18. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T † manžel Pavol Guriš
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † mamička Rozália Janisková
18.30 J † Margita, rodičia, Daniela a ostatná † rodina; za Božiu pomoc pre živú rodinu