Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
18.07.

16. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T Ako poďakovanie za dožitých 80 rokov
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za obrátenie a uzdravenie
18.30 J † Roman Toráč
Pondelok
19.07.

7.00 T † brat a rodičia
18.30 K † Miroslav Mach ( pohrebná )

Utorok
20.07.

7.00 K Za Božiu pomoc pre Juditu a jej rodinu
18.30 J † rodičia a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Streda
21.07.

7.00 Š † rodičia Alojz a Augustína, Karol, Mária a manžel Karol
17.00 K Za obrátenie Radka a jeho mamy

Štvrtok
22.07.

Sv. Márie Magdalény
sviatok 
7.00 Č † Anastázia a rodina Lacková
18.30 J † rodičia Pavol a Magdaléna, starí rodičia z oboch strán

Piatok
23.07.

 Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy
 sviatok
7.00 Š Poďakovanie za dožité výročie a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
18.30 T † sestra Ľudmila (20 výročie úmrtia) a Božie požehnanie pre živú rodinu

Sobota
24.07.

Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
ľub. spomienka 
7.00 K Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.30 J † Rudolf Vlado, rodičia z oboch strán a † brat
Nedeľa
25.07.

17. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T † rodičia Slováčkoví a sestra
9.00 Č Za farníkov
11.00 K prosba o požehnanie detí a vnúčat a rodinu Rehákovú
18.30 J Na úmysel ordinára (Mons. D.Jurák)