Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

  

Nedeľa
04.07.

14. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T † manžel Vojtech a rodičia z oboch strán
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Emília a Anna Zámečníková
18.30 J † otec Ľudovít, otec Ján a matka Pavlína
Pondelok
05.07.

Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov,
slávnosť 

7.00 Č † rodičia Režní, syn Rudolf a rodičia Trubačoví
9.00 K † rodičia a starí rodičia
18.30 J † Jozef Hložka (pohrebná)

Utorok
06.07.

Sv. Márie Goretti,
panny a mučenice
ľub. spomienka 
7.00 K Za Božiu pomoc a zdravie pre manželov Františka a Zuzanu
18.30 Č prosba o zdravie a dary D. Svätého pre rodinu

Streda
07.07.

7.00 Č † Olga Haláková (10.výročie) a za Božiu pomoc pre rodinu
17.00 K † rodičia, brat Marián, synovec a ostatní členovia rodiny

Štvrtok
08.07.

7.00 Č † rodičia Zámečníkoví a manžel Oto Gábor
18.30 K † rodičia Mrvoví, starí rodičia, za zdravie a Božiu pomoc

Piatok
09.07.

7.00 K † Alžbeta, otec a starí rodičia
18.30 Č † Mária Netuhová  (pohrebná)

Sobota
10.07.

7.00 K † Ján Ševčík
18.30 Č † Jozef Behúl
Nedeľa
11.07.

15. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T † Július Majerník
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za Božiu pomoc pre Norberta, Martinu a ich rodinu
18.30 J † rodičia Zapletaloví, brat, starí rodičia a za Božie požehnanie pre rodinu Bahelkovú