Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
27.06.

13. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T Za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie Františka
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † rodina Lacková a Várošíková
18.30 J Na úmysel ordinára (Mons. D.Jurák)
Pondelok
28.06.

Sv. Ireneja,
biskupa a mučeníka
spomienka

7.00 T Za živú aj zomrelú rodinu Světlíkovú a Kolečanskú
18.30 J † Jaroslav Gabriš (pohrebná)

Utorok
29.06.

Sv. Petra a Pavla,
apoštolov slávnosť 
7.00 G † biskup Pavol Hnilica
17.00 Č  Za farníkov
18.30 T † manžel Pavol a syn Peter a rodinu z.o.s., a za Božie požehnanie pre rodinu

Streda
30.06.

7.00 Š Za zdravie a pokoj pre rodinu Breznickú
17.00 G Za živých a † členov rodiny

Štvrtok
01.07.

7.00 Č † Miroslav Gono
18.30 J † rodičia Pavol a Magdaléna, starí rodičia z oboch strán

Piatok
02.07.

 Návšteva Preblahoslavenej
Panny Márie,
sviatok
7.00 K Prosba o DS pre manžela
18.30 Č † otec, krstní rodičia, starí rodičia Šinkoví a Vizneroví a † Natália

Sobota
03.07.

 Fatimská Sobota,
Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 Š † Mirka Havrlentová (5. výročie) a za Božiu pomoc pre živú rodinu
Nedeľa
04.07.

14. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T † manžel Vojtech a rodičia z oboch strán
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Emília a Anna Zámečníková
18.30 K † otec Ľudovít, otec Ján a matka Pavlína