Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
13.06.

11. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T † Karol Divinec, † dcéra a za dary DS pre ostatnú živú rodinu
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š † Amália Horváthová
11.00 G † Ján Lacko
18.30 J † Libor Benko, Jozef Jaško st., Jozef Jaško ml., Ľudmila Jašková
Pondelok
14.06.

7.00 Š Za Božiu pomoc a dary DS pre celú rodinu
18.30 Č † dcéra Lucia a ostatná zosnulá rodina

Utorok
15.06.

7.00 T Za Božie požehnanie pre Moniku a Tomáša a za zdravie pre Lýdiu
18.30 Č † manžel Alexander Fačkovec a rodičia Mária a Ján Vlnových

Streda
16.06.

7.00 Š † rodičia Vojtechoví, starí rodičia, švagor Jozef a teta Milka
17.00 G Za mamu a ostatnú rodinu

Štvrtok
17.06.

 
7.00 G † manžel Miroslav, rodičia Štefan a Pavlína a brat Stanislav
18.30 J Poďakovanie za 40 rokov manželstva a prosba o ďalšiu pomoc

Piatok
18.06.

7.00 Š Za zdravie Ľudmily Breznickej
18.30 ČG Ako poďakovanie za dožitých 55 rokov a prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

Sobota
19.06.

7.00 Č za duše v očistci
18.30 J † Jaroslav Kvasnica, † z rodiny Vrbovej a Druxovej a za živú rodinu
Nedeľa
20.06.

12. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T † Štefan Naď, rodičia a súrodenci
9.00 Č Za farníkov
11.00 G † rodina Lacková a Várošíková
18.30 J † manžel, rodičia a za Božiu pomoc pre rodinu