Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
06.06.

10. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  Č Ako poďakovanie za dar života a prosba o B. pomoc
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Za Božiu pomoc pre Ilonku
11.00 G Za terciárky sv. Norberta a za Premonštrátsky rád
18.30 J † Ján a Ľudmila Pavlíkoví
Pondelok
07.06.

7.00 G † celá rodina Žinčíková
18.30 Š † Ľudmila Mičová a Jolana Fačkovcová

Utorok
08.06.

7.00 Č † rodičia, starí rodičia a krstní rodičia z ob. strán
18.30 G † Oľga Drgoncová (1. výročie)

Streda
09.06.

7.00 G Za zdravie a Božie požehnanie pre Petra
17.00 G Za obrátenie Adriány, Franka a Frederiky k Bohu

Štvrtok
10.06.

 
7.00 Č Za živú aj † rodinu Světlíkovú a Kolečanskú
18.30 J Poďakovanie za dožitých 90 rokov života

Piatok
11.06.

 Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho,
slávnosť
7.00 Š † Mária Kopcová
17.00 T † Janka Kolenčíková; Ako poďakovanie Pánu Bohu za dar života  a prosba o Božiu pomoc
18.30 Č Na bohuznámy úmysel

Sobota
12.06.

 Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie,
spomienka
7.00 Č † manžel Anton † sestry a švagrovia
18.30 J † rodičia Pecároví a Pavlovičoví, starí rodičia z oboch strán a za Božiu pomoc pre živú rodinu
Nedeľa
13.06.

11. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T † Karol Divinec, † dcéra a za dary DS pre ostatnú živú rodinu
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š † Amália Horváthová
11.00 G † Ján Lacko
18.30 J † Libor Benko, Jozef Jaško st., Jozef Jaško ml., Ľudmila Jašková