Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
30.05.

Slávnosť
Najsvätejšej
Trojice

7.00  Č Poďakovanie za dožitých 90 rokov matky Jozefíny, † brat Igor, otec Vojtech a švagor Ludovít
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š † mama Mária Blašková, dedko Jozef a teta Helenka Kováčiková
11.00 G † Anna Zavadilová (1.výročie)
18.30 J Na úmysel ordinára (Mons. D.Jurák)
Pondelok
31.05.

7.00 Č Za rodinu Jána Kadleca a živú a + rodinu z.o.s.
18.30 J † Jozefína Vojtechová (pohrebná)

Utorok
01.06.

Sv. Justína, mučeníka
spomienka 
7.00 Č † rodičia Kolečanskí a bratia
18.30 G † Helena a Michal Ganyicz

Streda
02.06.

7.00 Š † rodičia a sestry
17.00 G † Pavol Vrábel a Anna Koreňová

Štvrtok
03.06.

 Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi
slávnosť
7.00 G † rodičia Durdíkoví, syn Marián a Dáška
17.00 Č Za farníkov
18.30 J † sestra, rodičia a ostatná rodina a za božiu pomoc pre živú rodinu

Piatok
04.06.

 prvý piatok 7.00 Š † rodičia z.o.s.
17.00 G Za Bož. požehnanie, zdravie a obrátenie Pavla
18.30 Č Za Božie požehnanie pre prvoprijímajúce deti a na poďakovanie Pánu Bohu

Sobota
05.06.

 Sv. Bonifáca, biskupa a muč.
spomienka
Fatimská sobota
7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 J † rodičia
Nedeľa
06.06.

10. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 Č Ako poďakovanie za dar života a prosba o B. pomoc
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š Za Božiu pomoc pre Ilonku
11.00 G Za terciárky sv. Norberta a za Premonštrátsky rád
18.30 J † Ján a Ľudmila Pavlíkoví