Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
23.05.

Nedeľa Zoslania
Ducha Svätého
Turíce

7.00  Č Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu, k jej 50. narodeninám
9.00 Č Za farníkov
10.00 G Za Božiu pomoc a zdravie pre Annu
11.00 G Za Božie požehnanie pre rodinu
18.30 Č Poďakovanie za prežitý život a pomoc v chorobe
Pondelok
24.05.

 Svätodušný pondelok

7.00 Č † Mária Pazderková a † Jozef Tinka
18.30 J † Anna Havrlentová (pohrebná)

Utorok
25.05.

7.00 Č Ku cti Nepoškvrnenej P.Márie, za ochranu a pomoc pre rodinu
18.30 Č † Milana Cmerová

Streda
26.05.

Sv. Filipa Nériho,
kňaza, spomienka 
7.00 Č † otec, ujo, krstný a starí rodičia
17.00 G † Robert Beňo a Emíllia Ševčíková

Štvrtok
27.05.

 Nášho Pána Ježiša
Krista, najvyššieho
kňaza, spomienka
7.00 G † Ján Hurtík, Jarmila a Ján Drahniakoví
18.30 Č † Antónia Chudá

Piatok
28.05.

7.00 L † rodičia Filip a Agáta Starovičoví a zať Vladimír
17.00 Č Za zdravie a Božiu pomoc pre Mariannu
18.30 Č † brat Ľudovít, syn Dárius a vnučka Laura

Sobota
29.05.

Sv.Pavla VI.,
pápeža, ľub.spomienka 
7.00 Č † brat František (20.výročie), neter Dagmar a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 J † sestra Monika a zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Nedeľa
30.05.

Slávnosť
Najsvätejšej
Trojice

7.00 Č Poďakovanie za dožitých 90 rokov matky Jozefíny, † brat Igor, otec Vojtech a švagor Ludovít
9.00 Č Za farníkov
10.00 Š † mama Mária Blašková, dedko Jozef a teta Helenka Kováčiková
11.00 G † Anna Zavadilová (1.výročie)
18.30 J Na úmysel ordinára (Mons. D.Jurák)