Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
16.05.

7. Veľkonočná
Nedeľa

7.00  G † Anna Homerová,manžel Ján a synovia Jozef a Ján
9.00 G Za farníkov
10.00 T † Anna a Karol
11.00 G † Anton a Gizela Dolinskí a ich deti Peter, Pavol, Anton a požehnanie pre živú rodinu
18.30 J † Mária a Ján a dcéra Jana
Pondelok
17.05.

7.00 J Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre deti a vnúčatá
18.30 G † Libor Luščík (pohrebná)

Utorok
18.05.

7.00 Č Za Božiu pomoc a zdravie pre Romana
18.30 G † Emilián Radošinský

Streda
19.05.

7.00 Č Poďakovanie za dožitých 50 rokov pre dcéru Ľubicu a prosba o Božiu pomoc
17.00 G † Miroslav Kubala a za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

Štvrtok
20.05.

7.00 G Poďakovanie za dožitých 50 rokov, prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.30 Č Za oslobodenie a uzdravenie

Piatok
21.05.

7.00 Č Za oslobodenie a uzdravenie
17.00 G Za Božiu pomoc a zdravie pre Róberta
18.30 G Poďakovanie za dožitých 20 rokov a prosba o dary Ducha Svätého pre Radku

Sobota
22.05.

 Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
ľub. spomienka
7.00 G Za oslobodenie a uzdravenie
18.30 G † rodičia Ján a Veronika Danišoví a nevesty Anna a Marta
Nedeľa
23.05.

Nedeľa Zoslania
Ducha Svätého
Turíce

7.00 Č Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu, k jej 50. narodeninám
9.00 Č Za farníkov
10.00 G Za Božiu pomoc a zdravie pre Annu
11.00 G Za Božie požehnanie pre rodinu
18.30 Č Poďakovanie za prežitý život a pomoc v chorobe