Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
09.05.

6. Veľkonočná
Nedeľa

7.00  G Za zomierajúcich
9.00 G Za farníkov
10.00 T † manžel a jeho rodičia
11.00 G † Monika Cagalová a za uzdravenie dcéry a Božiu pomoc pre celú rodinu
18.30 J † starí rodičia Chovaňákoví
Pondelok
10.05.

7.00 T † manžel Jozef a za Božiu pomoc pre rodinu
18.30 Č † Pavla Kršáková (pohrebná)

Utorok
11.05.

7.00 G † rodičia Michal a Anna a brat Milan a za Božie požehnanie pre rodinu
18.30 Č Poďakovanie za 55 rokov manželstva a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Streda
12.05.

7.00 G † rodičia Bystrickí a Lukáčikoví a ostatná rodina
17.00 Č † Rudolf a rodičia

Štvrtok
13.05.

 Nanebovstúpenie Pána,
slávnosť
7.00 T † rodičia Behúloví a Kolníkoví
17.00 Č Za farníkov
18.30 J † manžel a jeho rodičia

Piatok
14.05.

 Sv. Mateja, apoštola,
 sviatok
7.00 Š † manžel Pavol Guriš
17.00 G Za dobrodincov
18.30 G Poďakovanie za 70 rokov života a prosba o B. požehnanie a dary DS do ďalších rokov

Sobota
15.05.

7.00 G † manžel a rodičia
18.30 J † matka, sestra, starí rodičia a ostatná rodina
Nedeľa
16.05.

7. Veľkonočná
nedeľa

7.00 T † Anna Homerová,manžel Ján a synovia Jozef a Ján
9.00 Č Za farníkov
10.00 G † Anna a Karol
11.00 G † Anton a Gizela Dolinskí a ich deti Peter, Pavol, Anton a požehnanie pre živú rodinu
18.30 J † Mária a Ján a dcéra Jana