Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
02.05.

5. Veľkonočná
Nedeľa

7.00  G Ako poďakovanie za dožitých 77 rokov a prosba o Božiu pomoc
9.00 G Za farníkov
10.00 T † rodičia a ostatná rodina
11.00 G † František Stacho a rodičia z oboch strán, a brat Pavol s manželkou
18.30 J † Vierka Jurdová
Pondelok
03.05.

 Sv. Filipa a Jakuba,
apoštolov, sviatok

7.00 G † rodina Fehérová
18.30 T † Ján Galko (pohrebná)

Utorok
04.05.

7.00 Š † manžel a rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 G † rodičia Baničoví

Streda
05.05.

7.00 G Za zdravie a pokoj rodiny Breznickej
17.00 G Za Božiu pomoc pre rodinu Ondrášikovú, Ondrejíčkovú a Ochodnícku

Štvrtok
06.05.

7.00 G † súrodenci Helena Pánisová, Margita Zacharová a Štefan Molnár
18.30 J † rodičia a starí rodičia a za pomoc a dary Ducha Svätého pre živú rodinu

Piatok
07.05.

Prvý piatok  7.00 J † František a Veronika Gúčikoví
17.00 T † Anna Mlčúchová (pohrebná)
18.30 G † rodičia Šiškoví

Sobota
08.05.

7.00 G † Štefan a Emília Kopčanoví
18.30 J † manžel Jozef a syn Rastislav a za Božiu pomoc pre živú rodinu
Nedeľa
09.05.

6. Veľkonočná
nedeľa

7.00 G Za zomierajúcich
9.00 G Za farníkov
10.00 T † manžel a jeho rodičia
11.00 G † Monika Cagalová a za uzdravenie dcéry a Božiu pomoc pre celú rodinu
18.30 J † starí rodičia Chovaňákoví