Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
25.04.

4. Veľkonočná
Nedeľa

7.00  G Poďakovanie za Božie dobrodenia
9.00 G Za farníkov
10.00 T Za Božiu pomoc pre rodinu
11.00 G † Anna Haščíčová (1.výročie)
18.30 J Na úmysel ordinára (Mons. D.Jurák)
Pondelok
26.04.

7.00 T † Juraj Löbb a za Božiu pomoc pre Oľgu
18.30 G † Milan Kršák ( pohrebná)

Utorok
27.04.

7.00 G † Ján Vaško, manželka Zuzana a rodičia z o.s.
18.30 G † Štefan, Zuzana Trgoví, syn Ján a rodičia z oboch strán

Streda
28.04.

7.00 G Prosba za Božiu pomoc, dary DS, ochranu PM a vyslobodenie pre Máriu Sadloňovú s rodinou
17.00 G † Pavol Kamačai a manželka Anna; Anton a Roman Zloch a starí rodičia z oboch strán

Štvrtok
29.04.

Sv. Kataríny Sienskej,
panny a učiteľky Cirkvi,
patrónky Európy,
sviatok 
7.00 G Za Božiu pomoc a zdravie pre vnuka Jozefa
18.30 J Za chorú manželku a za pomoc pri hľadaní zamestnania pre syna

Piatok
30.04.

7.00 Š Za Božiu pomoc pre Annu Mlčúchovú a celú rodinu
17.00 T † Ján Buš, Igor Čirka, Jozefína a Pavol Žigoví; Mária a Pavol Melicheroví
18.30 G † Milan, Miroslav, Ivan a Ján

Sobota
01.05.

 Sv. Jozefa, robotníka,
ľub. spomienka;
Fatimská sobota
7.00 G Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 J † Vincent Markech
Nedeľa
02.05.

5. Veľkonočná
nedeľa

7.00 T Ako poďakovanie za dožitých 77 rokov a prosba o Božiu pomoc
9.00 G Za farníkov
10.00 Š † rodičia a ostatná rodina
11.00 G † František Stacho a rodičia z oboch strán, a brat Pavol s manželkou
18.30 J † Vierka Jurdová