Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
28.03.

Nedeľa
Utrpenia Pána
Kvetná nedeľa

7.00  Š † manžel
9.00 Č Na úmysel celebranta
11.00 G † rodičia Jozef a Štefánia
18.30 J Na úmysel ordinára (Mons. D.Jurák)
Pondelok
29.03.

Pondelok
Veľkého týždňa 

7.00 Š † rodičia a starí rodičia z oboch strán
18.30 G † Jozef a Zdenka Herákoví (zádušná)

Utorok
30.03.

Utorok
Veľkého týždňa
 
7.00 G Za chorú Angeliku a Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre jej rodinu
18.30 Š † Jozef  (1.výročie)

Streda
31.03.

Streda
Veľkého týždňa
7.00 Š † manžel a jeho rodina
17.00 Č Za zdravie a Božiu pomoc pre krstné deti a ich rodiny
Štvrtok
01.04.
Zelený štvrtok
Pánovej večere
18.30 Č Za Božie požehnanie pre kňazov vo farnosti
Piatok
02.04.
 Veľký piatok 15.00 G Obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
Sobota
03.04.
 Biela Sobota 19.30 G Za zosnulých kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti
Nedeľa
04.04.

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania

7.00 Š † Marta Danišová (aby jej bol Pán milosrdný a mohla sa tešiť z Božej slávy v nebi)
9.00 G Za farníkov
11.00 G † manžel Ján a za Božie požehnanie pre celú rodinu
18.30 J Za dary DS pre vnúčatá a ich rodičov