Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
03.11.

31. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 Juraj a Pavol a za zdravie Paulíny
9.00 Za farníkov
11.00 † rodičia  Miškároví, vnuk Marek, sestra Hela
18.30 † Ján a Pavlína Hendrichoví
Pondelok
04.11.
Sv. Karola Boromejského,
biskupa
Spomienka 
7.00 † rodičia Sedlákoví a starí rodičia z oboch strán
18.30 Za Božiu pomoc a ochranu P.Márie a sv. Jozefa

Utorok
05.11.

7.00 Poďakovanie za 45 rokov manželstva a prosba o Božie požehnanie a dary DS pre celú rodinu
18.30 † rodičia Turkovičoví a Jozef Turkovič

Streda
06.10.

7.00 Za Božiu pomoc pre Michala
17.00 † manžela Štefana
Štvrtok
07.10.
7.00 † matka Kopcová
18.30 † rodičia Ján a Veronika, starí rodičia z.o.s. a za pomoc Ducha Svätého pre živú rodinu
Piatok
08.11.
7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana
18.30 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 80 rokov života a ochranu Panny Márie a za Božiu pomoc pre celú rodinu
Sobota
09.11.
 Výročie posviacky
Lateránskej baziliky
sviatok
7.00 † rodičia Jarmila a František; za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
18.30 Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu
Nedeľa
10.11.
32. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 † Magdaléna
9.00 Za farníkov
11.00 Za Božie požehnanie pre rodiny Šimkové a rodinu Bednárovú a celú rodinu v príbuzenstve
18.30 † Rudolf Slováček