Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
13.10.

28. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ

7.00 Za farníkov
9.00 Za dary Ducha Svätého
11.00 † rodičia Vavroví a Bielikoví
18.30 † brat Václav a synovec Juraj
Pondelok
14.10.
  7.00 Za zdravie a pomoc v chorobe a dary Ducha Svätého pre celú rodinu
18.30 † MonikaPiskláková (pohrebná)

Utorok
15.10.

 Sv. Terézie od Ježiša,
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka
7.00 Za Božie požehnanie, ochranu P.Márie a za dary Ducha Svätého
18.30 † rodičia Emília a Ján Martinusoví a za † v rodine Minárčicových a za celú živú rodinu

Streda
16.10.

7.00 † manžel a jeho rodičia
17.00 † manžel (10.výročie)
Štvrtok
17.10.
 Sv. Ignáca Antiochujského,
biskupa a mučeníka
spomienka
7.00 † sestra Eva
18.30 Za zdravie a Božiu pomoc
Piatok
18.10.
 Sv. Lukáša, evanjelistu
sviatok
7.00 † rodičia a starí rodičia
18.30 † Ladislav Fraňo
Sobota
19.10.
 Sv. kanadských mučeníkov
spomienka
7.00 † manžel Peter, † švagor Jozef a rodičia z.o.s. a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu
18.30 Poďakovanie za 60 rokov spoločného života v manželstve a prosba o Božie požehnanie a ochranu Matky Božej pre celú rodinu
Nedeľa
20.10.
29. NEDEĽA
V CEZROČNOM
OBDOBÍ
7.00 † sestra Anna, brat Pavol a rodičia
9.00 Za farníkov
11.00 † rodičia Slováčkoví a súrodenci
18.30 † Za zosnulých rodičov Jošticových